O knize

Srdeční selhání je společně s fibrilací síní považováno za epidemii 21. století. Nejen farmakologická, ale především nefarmakologická léčba srdečního selhání doznala za poslední desetiletí obrovských změn. Srdeční resynchronizační léčba se u vybrané skuopiny pacientů stala naprostým standarem péče o nemocné, i když s rozvíjejícím se poznáním a zkušenostmi s tímto druhem terapie stále vyvstávají nové otázky, na než dosud hledáme odpovědi.

více

Součástí knihy je přístupový kód k výukovým videím

Názvy kapitol

1.
Chronické srdeční selhání
2.
Farmakologická a nefarmakologická léčba srdečního selhání
3.
Klinické studie podporující indikace k zavedení srdeční resynchronizační léčby
4.
Elektrická a mechanická dyssynchronie
5.
Anatomie koronárního sinu
6.
Zavedení levokomorové elektrody pro srdeční resynchronizační léčbu
7.
Tipy a triky při implantaci levokomorových elektrod
8.
Komplikace endovaskulárního zavádění levokomorových elektrod
9.
Chirurgická implantace permanentních epikardiálních elektrod
10.
Specifika srdeční resynchronizační léčby
11.
Programování přístrojů pro srdeční resynchronizační léčbu a elektrická optimalizace terapie
12.
Přístup k nemocnému se suboptimální odpovědí na srdeční resynchronizační léčbu
13.
Dálková monitorace u pacientů se srdeční resynchronizační léčbou
14.
Současné postavení sestry v managementu chronického srdečního selhání
15.
K vydání připravili
16.
Souhrn
17.
Summary
18.
Seznam zkratek

Listování v knize

Ukázková videa

Další videa po zadání kódu